ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗರಿಗೆದರಿ ಬಣ್ಣಹರಡಿಕೊಂಡು ಹೊಮ್ಮಿದ ಮನದಾಳದ ಮಾತು..

ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಏನಾದರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ.. ?? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ…!! ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಧಿಷ್ಯ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ..

ಕಚೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ -ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಗತ್ಯತೆ.
ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಿತ್ತೀರ – ಪರರೊಡನೆ ಇರುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಹೀಗೆ ಹಲವು ನೂರಾರು ಹೇಳಬಹುದು..

ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ..
ಸಿಂಹ ನಿಮ್ಗೆಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ…
ಸಿಂಹ; ಎಲ್ಲರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೃಗ ರಾಜ.. ಅನ್ಯ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಜ್ಜ ಗೊತ್ತ ಸಿಂಹ ಮಾ೦ಸ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ವರ್ಗದವರನ್ನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ.. ಹಾಗೆಯೇ ಭೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಈ ಮೃಗರಾಜನ ಮ೦ದೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ತು೦ಬಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅದರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೂಸಿ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಭೇಟೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಹಾಗು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ.

ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಹಾಗೆ ಬ೦ದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಮಾತೇ?? ಮನಸ್ಸಿಗೋ ಅಥವಾ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಚಲನವನ್ನೂ ಬಯಸಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ (just for our inner soul confirmation). ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಮಾಗುವ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಯೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಖಚಿತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ.. [ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿರಿ, ಧ್ಯನನಾಗುತ್ತೇನೆ ].

ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಬಹಳ ಜೋಪಾನವಾದ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತ೦ತುವಿನ ಸ೦ಘಟನೆ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೀಕವಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲು ನಿಮಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಾ.

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಪ್ರಪ೦ಚದಲ್ಲಿ ಸ೦ಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಮನಸ್ಸು – ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮು೦ದೆ ಪರಿಚಿತರೋ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತರೋ ಎದುರಾದಾಗ ನಗುವು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನವರನ್ನು ಕ೦ಡಾಗ ಮುಗುಳ್ನಗುವು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವುದು. ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮು೦ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ.. ಹೃದಯದ ಮಾತು ಮನಸ್ಸಿಗೇ ಹಗುರ..

Advertisements

The neck of the professional is too high. He always looks high when he has many under him. The professional is not an extra-ordinary person, he is a normal being with extra normal ethics.

Through  out the life a person gets names  in various ages.  An infant is also a professional in its infancy. A student becomes a professional when he is into his learning. But a human being gets name as “PROFESIONAL” when he exposes the world his efficiency with proficiency. Efficiency and proficiency need to be trained by the Human. The one who does this efficiently becomes a true professional.

An ethical person never thinks whether he is a professional or not. Because each and every thoughts of his go along with the professional ethics.

A professional generally need not behave as a professionals. Because he is the one. Its like Sun need not know what the heat is. professional follow few steps through out his life.

To mention :

1) Takes Risk

2) Leads his life

3) Thinks positively

4) Accepts the fact

5) Blames himself

6) Trusts himself

Be the one whom you want to be and show the true YOU

Professional

How cheap WE are to our PARENTS
Have you come accross the situations where you have felt wat the hell my dad is doing.. And why my mom does not understand what I tell…
Hmmm…
Just after knowing one or two things more what your parents have known we act like our parents are nothing.. they dont want me to be the way I want to.. and allll.. right???
How mean/ cheap we are…
When a MOTHER gives birth to their children, they undergo a lot of physical pain, but provides lot of happiness to all. If we look at the way she cares and brings us up… (Guys I think now ur heart is speaking …right??) Thats what your mother is.
She waits till the day she see her child trying to walk, trying to utter a word. She waits with so sweet patience that to  for years together, but we react on HER so cheaply when she gives you the food just half an hour late. Shame on us guys..
When we buy a pen and start using it, and one of your friends just scratches on it. And make a laugh on it for its destruction. How bad you feel. For the thing you have “bought”you feel so much. But your mother has CREATED you and if there is something wrong she feels about you, doesn’t she have the rights to scold you??? She can kill you if she desires.
We people believe the creator has the right to destroy too.. So your mother can do it.
But she doesnt even think of it.
We should be so greateful to our dear mom.
She has created you, so she could have been so reserved saying you that you are mine and you are not suppossed to go out and make friends and all.. You may be thinking why is this being mentioned..
Generaly when we make a few number of friends, we see their lifestyles their behaviors. And feel that wats the problem with my parents to give me such a life.
But if you go back to your child hood days, She is the one who makes you go out and seek friends, sometimes she even pushes you out to make friends, so that you can see other part of life. She would have always said you that BE CAREFUL. See the way she shows care on you. She might have a fore-sight that her child may be against her (might not be always) and even though she trusts you and sends you out. But we finally tell, ‘Hi mom wats wrong with you.. Try to change’.
We might feel what my parents have given to us.. What the hell sort of life we are leading…? This could have been much more smoother and awesome, if my parents would have given us this, that and all.
Yes  they might have given you…
But to give you what you have now, they might have undergone many struggles. They might have restricted themselves for your well being. They might have eaten nothing instead you might have eaten a big size pizza and a cold coffee at a coffee day restuarant.
Dont make them ever feel you are not with them.
They give you all without expecting anything but for all ur well being, making you fit on this beautiful(ironcally) world, and think about you each moment of you.
Atleast give them the possible happiness you can. Surely they expect one thing that too not from you, but from GOD telling that please make my child be happy.
How sweet they are.
For their efforts making us grow so good and fit for the situations Lets all SALUTE them daily. And also try to keep them happy with possible support that we can give on them. Also succeed the life that they have given to us.
These are the smallest things that we can do to make GODS(truly our PARENTS)happy.
DO YOU DEPEND ON PARENTS… ??!!!
I always think twice.
I used to do this unknowingly.. Later some dealyed decissions made me give a thought .. arey why am I thinking everthing twice.. sometime more times than that..!!!!
On the verge of finding the base reason for this… Finally could find out the base reason.. If not exactly in all cases..
Yes your thoughts surely comes from your parents. Till now you might have been doing somehting, say chatting very aloud, giving some comments ofcourse quite good ones in front of everyone and many more… You might have thought that is You.
But if you give a sigh of thought of how and when did I start doing one of those mentioned above.!! You will surely come accross your parents behaviour.
I am not telling this is always 100% the way I am trying to tell.. But almost 80% its true.
You like or dislike your parents and their life style, what ever… But you inherit them completely. Depending on your dislike and likeing you try to design your life.
Whether you are with your parents or not.. I would suggest just give a thought.
I hope you all are giving an expression in your sweet minds.. waawh .. So cool.. I dint have a guess about this at all..
I dont know whether you wil thank me for this small different way of thought I gave you but I would like to thank you.
My intention of putting this is:
Your parents are sculptors of your life.
By this I too have a suggestion to all my beloved future parents. Future parents if you ask me what does it mean..
The newly married couples who will have there chweet futures.
In Mahabharatha.. Krishna trained Abhimanyu when he was still in his mothers womb..
No infant is less than abhimanyu..
Try to train them all by not showing the way you want them to lead, rather show them by living.
If you feel you lack something.. pls try to get it done..
Come on futures give your future the best future.
I thought of giving my own examples.
There are many examples… I can quote…
But examples just can obviously be  example of another s’.
So I would like to give you only a chance. Hope you are already working out..
Hmmmm… Cum on.. Just Self-Google it..You will be with your energy and move towards future..

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!